Svet-Stranek.cz
Hans-tattoo

nakládání s osobními údaji:

nakládání s osobními údaji

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Nešták
2. Kontaktní údaje správce: Jan Nešták, Blovice, Krátká 315
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Osobní údaje a jejich využití

Osobní údaje správce zpracovává sám a to za tímto účelem:
Objednání služeb
– pro zpracování,či zajištění plnění vámi objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracovávám údaje typu:
jméno, příjmení, titul, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně. Údaje o provedených placených objednávkách zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
Veškeré údaje získané od zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu. Neposkytuji je třetím osobám a rovněž k těmto údajům nemá nikdo jiný přístup.

III. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
• po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
• po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě Vámi sděleného výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

IV. Vaše práva
Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:
právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

VI.Závěrečná ustanovení
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce mailem či po telefonu.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
návštěvníků stránky
celkem106 933
tento týden135
dnes58